Διαφημιζόμενοι

Μεγάλες εταιρίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό χρησιμοποιούν ταχυφορτιστές ως βασικό ή συμπληρωματικό μέσο διαφήμισης. Επίσης πολλά τμήματα marketing χρησιμοποιούν το μέσο σε activation plans σε Χορηγίες, Events, Εταιρίκες εκδηλώσεις καθώς και ως εργαλείο στοχευμένης διαφήμισης.